Luontoyhteys

Luontoyhteyden vahvistamisella on meihin eheyttäviä ja voimaannuttavia vaikutuksia. Niin psyykkinen kuin fyysinen hyvinvointimme kohentuvat luontoympäristössä. Pelkästään luontokuvan katselulla on tutkimuksissa todettu verenpainetta alentavia ja jännittyneisyyttä vähentäviä vaikutuksia. Kuvittele, mitä oikea metsä saa sinussa aikaan!

Ihminen on osa luontoa ja kaipaammekin sinne sekä tiedostaen että tiedostamatta. Suomalaisten lempipaikka löytyy usein luonnosta. Metsässä kulkeminen aistit avoinna, kuunnelle, katsellen, tunnustellen ja tuoksutellen palauttaa meidät nopeasti juuri tähän hetkeen.

Luonnon äänimaisema on elvyttävä, se rauhoittaa mm. liikenteen melun runtelemaa sympaattista hermostoamme. Luonnon maisema tarjoaa levon näyttöpäätteen rasittamille ja jäykistämille silmillemme. Värit ravitsevat väsynyttä mieltämme ja kohottavat mielialaa. Jalat nauttivat pehmeän sammaleen kosketuksesta tai virkistävästä vedestä ja rantahiekasta. Kun hengitämme metsäilmaa, täyttyvät keuhkomme elävällä ilmalla, joka on täynnä metsän erittämiä terpeenejä ja fytonsideja sekä maaperän hyödyllisiä mikrobeja.

Korvaamaton Luontoyhteys

Metsäympäristön hyvinvointivaikutuksiin lukeutuvat:
– vastustuskyvyn parantuminen
– verenpaineen aleneminen
– verensokeriarvojen aleneminen
– stressin väheneminen
– keskittymiskyvyn paraneminen
– luovuuden lisääntyminen
– muistin koheneminen
– mielialan kohoaminen
– kipukokemusten helpottaminen
– monipuolinen metsäympäristö pitää huolta myös silmien toimintakyvystä
– sekä parantaa fyysistä kuntoa

Toimin luontoyhteys -kävelyiden oppaana. Kävelyn aikana tehdään ekoterapeuttisia harjoituksia, jotka vähentävät stressiä, ahdistusta ja toivottomuutta ja tuovat niiden tilalle selkeyttä, levollisuutta, uusia näkökulmia sekä elämänvoimaa. Toteutan niin yksittäisiä, pari- kuin myös ryhmäkävelyitä sekä virkistysohjelmaa yrityksille. Ekoterapeuttisia harjoituksia voidaan tehdä myös sisätiloissa luontoelementtien avulla.